יקר ירושלים

תפילה

שעות התפילה

ימי ראשון

18:30

שבת קודש

מנחה - 15 דקות לאחר זמן הדלקת נרות

לאחריה קבלת שבת, דרשה, וערבית

התפילה מסתיימת כשעה ועשר דקות אחרי השקיעה

קבלת שבת

שבת בבוקר

8:15 - תפילת שחרית

9:30 - קידוש קצר ושיעורים 

10:00 - קריאת התורה ותפילת מוסף

ב'שבת מברכין' במקום קידוש ושיעורים באמצע התפילה ישנו קידוש גדול בסופה

שבת אחה"צ

שעה וחצי לפני השקיעה - שיעור בהלכה ומחשבה מתוך הפרשה

חצי שעה לפני השקיעה - תפילת מנחה

עם השקיעה - שירי סעודה שלישית (בקומה העליונה)

שעת יציאת השבת - תפילת ערבית

"אם כאן תדבר - איפה תתפלל?"

 אנו עושים מאמץ לבא יחד בעשייה וחוויה רוחנית,

נקיה ועשירה

תפילה דורשת התבוננות ויצירה - גם שירה, גם ענווה, ומעט שקט. 

התפילות ב'יקר' רקומות מניגוני חצרות חסידיים, ומטובלות בשירה עכשווית. 

העבודה היא פנימית ואישית; הציבור בכדי לאפשר ולשתף...

"ולעבדו בכל לבבכם" איזו היא עבודה שהיא בלב? הוי אומר זו תפילה

תפילת יום ירושלים בשעה 20:00 בערב, ותשודר בזום.

 https://zoom.us/j/374246037

בתקופת הקורונה

מתקיימות התפילות לפי ההנחיות.

קבלת שבת ותפילת ערבית מתקיימת בחצרות בית הכנסת. 

תפילת שחרית בשבת מתקיימת בתוך בית הכנסת ובאזורים הפתוחים מסביבו. הכל בהקפדה על מרווחים של שני מטר, ועטיית מסכות. 

יקר ירושלים | רח' הל"ה 10, ירושלים |  02-5612310 |         יקר ירושלים | YouTube | yakarjlm@gmail.com

  • Facebook Social Icon