יקר ירושלים | רח' הל"ה 10, ירושלים |  02-5612310 |         יקר ירושלים | YouTube | yakarjlm@gmail.com

  • Facebook Social Icon

יקר ירושלים

קהילה

שעות התפילה

ימי ראשון

18:30

שבת קודש

מנחה - 15 דקות לאחר זמן הדלקת נרות

לאחריה קבלת שבת, דרשה, וערבית

התפילה מסתיימת כשעה ועשר דקות אחרי השקיעה

קבלת שבת

שבת בבוקר

8:15 - תפילת שחרית

9:30 - קידוש קצר ושיעורים 

10:00 - קריאת התורה ותפילת מוסף

ב'שבת מברכין' במקום קידוש ושיעורים באמצע התפילה ישנו קידוש גדול בסופה

שבת אחה"צ

15:30 - שיעור בהלכה ומחשבה מתוך הפרשה

חצי שעה לפני השקיעה - תפילת מנחה

עם השקיעה - שירי סעודה שלישית (בקומה העליונה)

שעת יציאת השבת - תפילת ערבית

אחת לחודש
בשעה שתקבע מראש

"אם כאן תדבר - איפה תתפלל?"

 אנו עושים מאמץ לבא יחד בעשייה וחוויה רוחנית,

נקיה ועשירה

תפילה דורשת התבוננות ויצירה - גם שירה, גם ענווה, ומעט שקט. 

התפילות ב'יקר' רקומות מניגוני חצרות חסידיים, ומטובלות בשירה עכשווית. 

העבודה היא פנימית ואישית; הציבור בכדי לאפשר ולשתף...

"ולעבדו בכל לבבכם" איזו היא עבודה שהיא בלב? הוי אומר זו תפילה

יקר ירושלים בעלת קרן צדקה קהילתית, אשר נועדה לעזור ולסייע לאלה שנמצאים במצוקה כלכלית. הקרן מסייעת בעיקר לחולים בגיל הזהב להשיג, בין היתר, תרופות חיוניות ועוד צרכים מיידים דומים. 

מנגינות