יקר ירושלים | רח' הל"ה 10, ירושלים |  02-5612310 |         יקר ירושלים | YouTube | yakarjlm@gmail.com

  • Facebook Social Icon

ניגונים לקבלת שבת

2 פליאההרב מאיר רוזן זצ"ל
00:00 / 02:10
5 השבעתיהרב מאיר רוזן זצ"ל
00:00 / 03:19
9 כי אתה עליוןהרב מאיר רוזן זצ"ל
00:00 / 01:36
מקדש מלך 15הרב מאיר רוזן זצ"ל
00:00 / 02:01